ĐẾN NEVA THĂM TƯỢNG PIE ĐẠI ĐẾ

ĐẾN NEVA THĂM TƯỢNG PIE ĐẠI ĐẾ

Pie Đại Đế là một nhân vật lịch sử vĩ đại của Nga. Ông đã cống hiến cả đời mình để sông Neva trở thành huyền thoại, Sankt-Peterburg trở thành cửa chính của nước Nga nhìn ra thế giới. Những thành tựu đặc biệt to lớn của ông không thể đếm hết trong công cuộc hiện đại...