THỦ TỤC XIN CẤP VISA VÀO NGA

THỦ TỤC XIN CẤP VISA VÀO NGA 1. Những giấy tờ cần thiết để xin visa du lịch Nga – Hộ chiếu (còn hạn ít nhất 06 tháng từ ngày rời khỏi Nga, còn ít nhất 03 trang trắng liền nhau) – Bản khai xin cấp thị thực và một ảnh 3.5×4.5 nền trắng. – Giấy mời nhập cảnh vào Liên...